Što ranije, to bolje: rano otkrivanje i intervencija u psihotičnim poremećajima

Usluge ranog otkrivanja i intervencije za bolesnike s psihotičnim poremećajima u različitim su razvojnim fazama u Europi (i svijetu)1. Na ovom su predavanju govornici iz različitih zemalja raspravljali o uslugama u svojim zemljama, stručnosti koju su razvili i izazovima s kojima su se suočavali.

Usluge u Francuskoj

Potrebno je uložiti trud kako bi se uklonila stigma spram psihotičnih poremećaja kako bi bolesnike bilo moguće uputiti na te usluge u ranoj fazi razvoja njihove bolesti

Vincent Laprevote govorio je o razvoju usluga ranog otkrivanja i intervencije (engl. „early detection and intervention” – ED/EI) u Francuskoj. Ciljana populacija mladi su bolesnici koji proživljavaju rizična psihička stanja (engl. „At Risk Mental State” – ARMS) u smislu psihoze ili prve psihotične epizode (engl. „first episode of psychosis” – FEP). Bolesnici se unutar 7 dana od početka bolničkog liječenja podvrgavaju brzoj procjeni neuropsihologa, psihijatra i voditelja slučaja (engl. case manager). U programu koji traje 2 – 5 godina provodi se intenzivno vođenje slučaja. Plan njege temelji se na psihoedukaciji i kognitivno-bihevioralnoj terapiji (KBT), vježbama usredotočene svjesnosti (engl. „mindfulness“) sa svrhom upravljanja stresom, metakognitivnom treningu te kognitivnoj remedijaciji i prema potrebi, programu za suzbijanje ovisnosti. U Francuskoj izazov predstavlja usklađivanje razvijenih ED/EI usluga te njihovo uklapanje u nastajuće međunarodne standarde. Osim toga, potrebno je uložiti trud kako bi se uklonila stigma spram psihotičnih poremećaja kako bi bolesnike bilo moguće uputiti na te usluge u ranoj fazi razvoja njihove bolesti.

Ciljanje na prave skupine bolesnika u Češkoj

„Što prije, to bolje” uključiti se u sustav otkrivanja i intervencija

O načinima osiguravanja mogućnosti upućivanja bolesnika na te usluge govorio je Petr Winkler iz Češke. Projekt VIZDOM četverogodišnja je inicijativa u Češkoj za ranu intervenciju u području ozbiljnih duševnih bolesti.2 Strategije ranog otkrivanja usmjerene su te nastoje obuhvatiti ključne sudionike (službe zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovni sustav i nadležna regionalna tijela) kako bi bili upoznati s dostupnošću sustava te s time kojim pojedincama ili skupinama mogu biti od koristi. Instrument za samostalni pregled dostupan je „on-line“, a isto bolesnicima olakšava pristup uslugama i sustavu, na način koji nije stigmatizirajuć. Naposljetku, letak o ranom otkrivanju učinjen je široko dostupan cjelokupnoj javnosti, a njegova je ključna poruka „što prije, to bolje” kontaktirati pružatelje tih usluga. Kao što je to slučaj i s drugim uslugama, bolesnike se nakon upućivanja brzo procjenjuje, a ishodi se sustavno procjenjuju svakih 6 mjeseci.

Fleksibilnost usluge u Estoniji

Uključiti obitelji bolesnika u proces liječenja što je prije moguće

Sustav rane intervencije u Estoniji je uspostavljen prije 20 godina, o čemu je govorila Karola Peebo. U središtu ovog programa nalaze se farmakološke i psihoterapijske intervencije. Multidisciplinarni timovi uključuju, što je prije moguće i obitelji bolesnika u proces liječenja. Rehabilitacija obuhvaća grupe za potporu, programe usmjerene strukovnom obrazovanju i usavršavanju te osiguravanje specijaliziranih jedinica za stanovanje uz podršku (engl. „supported-living“). Duljina trajanja pružanja ovih usluga je fleksibilna, a određuje se prema specifičnim potrebama pojedinih bolesnika. Međutim, isto je značilo kako se s vremenom povećavao broj slučajeva koje je bilo potrebno obraditi. Isto se može riješiti na način da psihijatri vode slučajeve na početku liječenja, a zatim da vođenje slučajeva preuzmu medicinske sestre specijalizirane za duševno zdravlje i terapeuti u području medicine rada, poglavito onih bolesnika koji su već dulje vrijeme u sustavu. 

Najzanimljiviji trenuci sa simpozija po izboru naših dopisnika zamišljeni su kao nepristran prikaz prezentiranih znanstvenih sadržaja. Mišljenja i stavovi sadržani na ovoj stranici ne odražavaju nužno mišljenja i stavove Lundbecka.

Reference simpozija
  1. Kotlicka-Antczak M, et al. Early Intervention in Psychiatry, 17 Feb 2020, DOI: 10.1111/eip.12950 PMID: 32067369.
  2. www.vizdom.cz
Napuštate Progress in Mind
Pozdrav
Molimo potvrdite svoju elektroničku poštu
Upravo smo vam poslali elektroničkom poštom poveznicu za potvrdu.
Prije nego što dobijete puni pristup , morate potvrditi svoju elektroničku poštu.
Informacije na ovoj stranici namijenjene su isključivo profesionalnim zdravstvenim djelatnicima
Sve informacije sadržane na web stranici odnose se na proizvode za lokalno tržište i time namijenjene za profesionalne zdravstvene djelatnike zakonski ovlaštene za propisivanje i izdavanje lijekova u profesionalnoj djelatnosti. Tehničke informacije o lijekovima daju se samo informativno te ostaju odgovornošću profesionalaca ovlaštenih za propisivanje lijekova i odlučivanje, u svakom pojedinom slučaju, o najboljem tretmanu za potrebe pacijenta.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country