Izjava o odricanju od odgovornosti i izjava o privatnosti

Putem web stranice o vama prikupljamo sljedeće vrste osobnih podataka: Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe: Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju sljedeće pravne osnove:

Prilikom Vaše registracije na stranici Progress in Mind, a kako bi mogli pristupiti sadržaju namijenjenom zdravstvenim djelatnicima od Vas prikupljamo i obrađujemo sljedeće osobne podatke:

- ime i prezime, e-mail adresu, specijalizaciju, adresu stanovanja (ulica i broj, mjesto i poštanski broj mjesta, država), telefonski broj.

Kada odlučite postati registrirani korisnik naše internetske stranice, obrađujemo Vaše osobne podatke kako bi Vas prepoznali kao registriranog korisnika i kako bi Vam omogućili pristup do sadržaja na toj stranici.

Prije nego Vam omogućimo pristup do sadržaja koji je ograničen na zdravstvene djelatnike moramo u skladu s primjenjivim zakonodavstvom i smjernicama u području prometa lijekova i oglašavanja, utvrditi da ste zdravstveni djelatnik budući da je pristup stručnim informacijama kroz oglašavanje o lijeku prema zdravstvenim radnicima ograničen isključivo na zdravstvene djelatnike i nije dozvoljen u odnosu na ostalo stanovništvo.

Provjeru (autentifikaciju) prijavitelja provodit ćemo na način da ćemo podatke koje upišete provjeravati s vlastitim evidencijama kao i s javno dostupnim evidencijama zdravstvenih djelatnika.

Pravnu osnovu čini vaša privola, vidi GDPR, Članak 6(1)(a).

Pravnu osnovu čini i legitimni interese voditelja obrade, vidi GDPR, Članak 6(1)(f), radi ispunjenja primjenjivim zakonodavstvom propisanog ograničenog oglašavanja prema zdravstvenim djelatnicima.

U slučaju Vaše registracije za primanje Progress in Mind novosti putem web stranice (ili u papirnatom obliku, npr. na konferenciji) prikupljamo i obrađujemo sljedeće Vaše osobne podatke :

- ime i prezime, e-mail adresu, specijalizaciju i adresu stanovanja (ulica i broj, mjesto i poštanski broj mjesta, država), telefonski broj. Također upisujemo podatak jeste li pristali na primanje novosti od Lundbecka.

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu direktnog marketinga, tj. slanja e-mail novosti ukoliko ste na to pristali.

Prije nego prema Vama započnemo s direktnim marketingom moramo u skladu s primjenjivim zakonodavstvom i smjernicama u području prometa lijekova i oglašavanja, utvrditi da ste zdravstveni djelatnik s obzirom da sadržaj e-maila (koji sadrže isključivo ne-promotivne materijale) sadržavaju podatke i informacije koji u skladu s primjenjivim lokalnim zakonodavstvom ne smiju biti dostupni ostalom stanovništvu.

Provjeru (autentifikaciju) prijavitelja provodit ćemo na način da ćemo podatke koje upišete provjeravati s vlastitim evidencijama kao i s javno dostupnim evidencijama zdravstvenih djelatnika.

Pravnu osnovu čini vaša privola, vidi GDPR, Članak 6(1)(a).

Pravnu osnovu čini i legitimni interese voditelja obrade, vidi GDPR, Članak 6(1)(f), radi ispunjenja primjenjivim zakonodavstvom propisanog ograničenog oglašavanja prema zdravstvenim djelatnicima.

Kada koristite Progress in Mind web stranicu, putem „kolačića“ prikupljamo osobne podatke o operativnom sustavu, vrsti tražilice i vrsti uređaja koji koristite za pristup web stranici, vašu IP adresu, uključivo s vašom mrežnom lokacijom te ključne riječi koje koristite u pretragama.
 • Nužni kolačići: Nužni kolačići omogućuju korištenje web stranice time što osiguravaju temeljne funkcije poput navigacije ili pristupa sigurnim područjima web stranice. Bez nužnih kolačića web stranica ne može normalno funkcionirati.
 • Funkcionalni kolačići: Funkcionalni kolačići omogućuju web stranici pamćenje podataka koji utječu na način na koji se stranica ponaša ili kako izgleda, poput vašeg izabranog jezika ili regije u kojoj se nalazite.
 • Statistički kolačići: Ovi kolačići omogućuju vlasnicima stranice uvid u način na koji korisnici komuniciraju s njihovom stranicom, putem prikupljanja i obrade podataka.
 • Marketinški kolačići: Kolačići za marketing koriste se za praćenje posjetitelja po web stranicama. Namjera je ponuditi one reklame koje su važne i zanimljive pojedincu, što je i u interesu nakladnika i oglašivača – trećih strana.

Pravna osnova za prikupljanje podataka putem kolačića je privola; vidi GDPR Članak 6(1)(a).

Iznimno, pravna osnova za nužne kolačiće je legitimni interes Lundbecka u osiguravanju i pružanju web stranice s njenim funkcionalnostima korisnicima, vidi članak 6(1)(f) GDPR.

Vaše podatke koje prikupljamo prilikom vaše registracije na stranici Progress in Mind, kao i prilikom Vaše registracije za primanje novosti putem te stranice dajete nam dragovoljno. Vi nemate obvezu davanja tih podataka. No, ukoliko nam uskratite podatke, posljedica je da Vam nećemo moći omogućiti pristup sadržaju na stranici ograničenom za zdravstvene djelatnike, kao i da nećemo biti u mogućnosti dostavljati Vam novosti

Kada prikupljamo podatke putem kolačića, izvor podataka je vaš uređaj.

Za više informacija o kolačićima, molimo vas pregledajte naše politike kolačića

Primatelji osobnih podataka

Lundbeck koristi izvršitelje obrade (pružatelji IT usluga i usluga „hostinga“) u odnosu na web stranicu. Ovi pružatelji usluga – treće strane obvezni su čuvati vaše osobne podatke povjerljivim te poduzimati odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili zlouporabe, odnosno drugih nezakonitih obrada.

Prijenos podataka u države izvan EU/EEA

Moguće je da ćemo osobne podatke prenositi u druge države, od kojih neke Europska komisija još nije označila kao države koje osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite podataka. Lundbeck će osigurati da takav prijenos(i) budu izvršeni u skladu sa zakonodavstvom koje se primjenjuje na zaštitu osobnih podataka, uključivo s GDPR i ostalim primjenjivim propisima.

Podatke koje prikupimo putem kolačića dijelimo s Google Analytics (Google LLC), a na ovaj prijenos u SAD primjenjuju se pravila EU-SAD Štita privatnosti.(https://www.privacyshield.gov/welcome)

Pohrana podataka (Čuvanje podataka)

Vaši osobni podaci čuvat će se sve dok ne odjavite pretplatu na primanje novosti. Nakon toga više vam nećemo slati novosti, a vaši osobni podatci bit će izbrisani. U slučaju Vaše registracije na internetskoj stranici Progres in Mind kao korisnika, Vaše podatke ćemo pohranjivati sve dok nas ne obavijestite o tome da želite deaktivirati svoj račun na toj stranici.

Za vrijeme čuvanja podataka prikupljenih po raznim vrstama kolačića molimo vas pregledajte našu politiku kolačića.

Vaša prava kao ispitanika

Lundbeck je poduzeo sve neophodne i odgovarajuće mjere za zaštitu vaših osobnih podataka i ostvarivanje vaših prava kao ispitanika.

U skladu s GDPR i drugim primjenjivim propisima, vi imate određena prava, opisana u nastavku. Molimo imajte na umu da se na vaše ostvarivanje ovih prava mogu primijeniti određena ograničenja, npr. u slučaju kad se vaše pravo na dobivanje informacije ocijeni podređeno zaštiti legitimnih interesa Lundbecka.

Pravo na pristup

Vaše je pravo zahtijevati pristup osobnim podacima koje Lundbeck o vama obrađuje.

Lundbeck je dužan osigurati kopiju osobnih podataka koji se obrađuju bez naplate elektroničkim putem, ukoliko je zahtjev dostavljen u općenito korištenom elektroničkom obliku, osim ako zatražite drugačije.

Pravo na ispravak

Vaše je pravo zahtijevati ispravak natočih osobnih podataka koji se na vas odnose, uključivo s dopunom nepotpunih podataka.

Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Vaše je pravo zahtijevati brisanje podataka koji se na vas odnose.

Pravo na ograničenje obrade

Vaše je pravo ograničiti Lundbecku obradu osobnih podataka koji se na vas odnose.

Pravo na prenosivost podataka

Ukoliko se obrada temelji na privoli ili ugovoru i vodi se automatiziranim putem, vaše je pravo dobiti osobne podatke koji se na vas odnose u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom obliku. Vaše je pravo i prenijeti ove osobne podatke trećoj osobi bez ometanja od strane Lundbecka, uključivo s pravom na izravni prijenos na novog voditelja ukoliko je to tehnički moguće.

Prigovor

Vaše je pravo u svakom trenutku izjaviti prigovor, na temelju vaše posebne situacije, na obradu osobnih podataka koji se na vas odnose, a koja se vodi na temelju legitimnog interesa kao pravne osnove za obradu (kao što je propisano u Članku 6(1)(f) GDPR i drugim primjenjivim propisima), uključivo s izradom profila koja se vrši na temelju iste odredbe. U slučaju da iskoristite svoje pravo na prigovor, Lundbeck više ne smije obrađivati vaše osobne podatke, osim ukoliko dokaže postojanje uvjerljivih legitimnih interesa za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako je obrada nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ukoliko se vaši osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, u svakom trenutku imate pravo izjaviti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas za potrebe takvog marketinga, što uključuje i izradu profila u mjeri u kojoj je ona u funkciji takvog izravnog marketinga. Ukoliko izjavite prigovor na obradu podataka u svrhu izravnog marketinga Lundbeck više ne smije obrađivati osobne podatke u takve svrhe.

 

Ukoliko se obrada vaših osobnih podataka temelji na vašoj privoli, u svakom trenutku možete povući privolu. Molimo vas imajte na umu da povlačenje privole ne utječe na obradu vaših osobnih podataka koju je Lundbeck vršio prije povlačenja vaše privole.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od vaših naprijed navedenih prava ili u slučaju da imate pitanja u vezi s time, molimo obratite se Lundbeckovom Službeniku za zaštitu podataka (kontakt podaci nalaze se u nastavku).

Lundbeck Službenik za zaštitu podataka

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi obrade osobnih podataka od strane Lundbecka, molimo vas obratite se Službeniku za zaštitu podataka:

(na engleskom jeziku)
H. Lundbeck A/S
Na pažnju: Službenik za zaštitu podataka
Ottiliavej 9
2500 Valby
Danska

E-mail adresa: dataprivacy@lundbeck.com
Telefon: +45 3630 1311 (tražite Službenika za zaštitu podataka)

(na hrvatskom jeziku)
Lundbeck Croatia d.o.o.
Hektorovićeva 2
10 000 Zagreb
Na pažnju: Službenik za zaštitu podataka
E-mail adresa: Croatia@Lundbeck.com

Telefon: +386 2 229 45 00 (tražite kontaktnu osobu za zaštitu podataka)

Ukoliko kontaktirate našeg Službenika za zaštitu podataka, isti će obradit osobne podatke koje nam tom prilikom dostavite u svrhu obrade i odgovora na vaš zahtjev. Molimo vas pročitajte našu obavijest o privatnosti u odnosu na takvu obradu ovdje.

Pritužba nadzornom tijelu

U slučaju da vaš prigovor Lundbeck ne riješi na vama zadovoljavajući način, možete izjaviti pritužbu nadzornom tijelu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva 14
10000 Zagreb
Telefon: + 385 1 4609-080
e-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

 1. Izravna komunikacija

Svi upiti, komentari, prijedlozi i slično, koje pošaljete ili dostavite putem web stranice postat će i ostati – u najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim propisima – vlasništvo Lundbecka i smatrat će se nepovjerljivim, nezaštićenim podacima s kojima Lundbeck ima pravo raspolagati prema vlastitoj ocjeni.

 1. Izjava o odricanju od odgovornosti

Lundbeck poduzima sve da osigura da sadržaj web stranice bude točan i ažuran, no informacije su ponuđene „po viđenju“ te Lundbeck ne daje nikakva jamstva niti uvjeravanja za točnost, slijed, pravovremenost ili cjelovitost sadržaja na web stranici te može u svakom trenutku, po vlastitoj odluci, izmijeniti ili zamijeniti informacije na web stranici, kao i prekinuti objavljivanje stranice bez prethodne obavijesti. Web stranica može sadržavati informacije o bolestima i terapijama: ove informacije objavljuju se samo u svrhu općenitih smjernica i nikako se ne smiju smatrati zamjenom za savjet liječnika ili drugog kvalificiranog zdravstvenog djelatnika. U mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, Lundbeck se odriče odgovornosti za bilo kakvu izravnu, posrednu, posljedičnu, neizravnu ili kaznenu štetu koja bi nastala iz pristupa ili korištenja bilo kojeg sadržaja na ovoj stranici, uključivo s računalnim virusima, neovisno o točnosti i cjelovitosti takvog sadržaja. Ukoliko sumnjate da imate zdravstvenih poteškoća, savjetujemo vam da se obratite vašem liječniku.

 1. Poveznice na druge web stranice

Stranica može sadržavati poveznice na web stranice trećih strana. Lundbeck izjavljuje da nema nikakvu kontrolu, odnos s, niti podupire te stranice te se odriče bilo kakve odgovornosti za štete ili ozljede koje bi proizašle iz sadržaja tih stranica. Poveznice na druge web stranice nude se isključivo kao pogodnost te Lundbeck preporuča da pročitate „Uvjete korištenja i Zaštitu privatnosti“ stranica tih trećih strana.

 1. Pravo intelektualnog vlasništva

Sadržaj stranice zaštićen je autorskim pravima te drugim pravima intelektualnog vlasništva. Tvrtke, žigovi, logo te nazivi svih proizvoda robni su znakovi u vlasništvu Lundbecka. Svaka zlouporaba ovih znakova je zabranjena. Sadržaj web stranice ne smije se kopirati, osim za osobnu i nekomercijalnu uporabu, pri čemu sva autorska i druga prava ostaju zadržana. Osim kako je to izričito dopušteno u prethodnom tekstu, zabranjeno je kopirati, izlagati, skidati, mijenjati, reproducirati ili re-objavljivati bilo koju informaciju s ove web stranice bez izričite, pisane suglasnosti Lundbecka.

 1. Djeca

Ova web stranica nije izrađena niti zamišljena za privlačenje pozornosti djece mlađe od 18 godina. Stoga ne prikupljamo svjesno osobne identificirajuće podatke bilo koje osobe za koju znamo da je mlađa od 18 godina.

 1. Mjerodavno pravo i mjesna nadležnost

Na ovu izjavu o odricanju od odgovornosti te na sadržaj web stranice primjenjuje se hrvatsko pravo kao mjerodavno pravo, bez uzimanja u obzir pravila o izbjegavanju sukoba zakona. Sve sporove proizašle iz ili u vezi s ovom izjavom o odricanju od odgovornosti, koji se ne ujpsiju riješit sporazumno, uputit će se isključivo na rješavanje sudovima u Republici Hrvatskoj.

 1. Izmjene, dopune i pitanja

Sve izmjene i dopune ovog dokumenta promptno će se objaviti na ovoj stranici. Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi ovog dokumenta ili web stranice općenito, molimo vas da nam se obratite.

Napuštate Progress in Mind
Pozdrav
Molimo potvrdite svoju elektroničku poštu
Upravo smo vam poslali elektroničkom poštom poveznicu za potvrdu.
Prije nego što dobijete puni pristup , morate potvrditi svoju elektroničku poštu.
Informacije na ovoj stranici namijenjene su isključivo profesionalnim zdravstvenim djelatnicima
Sve informacije sadržane na web stranici odnose se na proizvode za lokalno tržište i time namijenjene za profesionalne zdravstvene djelatnike zakonski ovlaštene za propisivanje i izdavanje lijekova u profesionalnoj djelatnosti. Tehničke informacije o lijekovima daju se samo informativno te ostaju odgovornošću profesionalaca ovlaštenih za propisivanje lijekova i odlučivanje, u svakom pojedinom slučaju, o najboljem tretmanu za potrebe pacijenta.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country