Liječenje može koristiti u svim težinama velikog depresivnog poremećaja

Važno je kliničko pitanje utječe li težina velikog depresivnog poremećaja (VDP) na djelotvornost antidepresiva. Sada imamo jasan odgovor: u homogenoj populaciji japanskih pacijenata ne utječe. Svi pacijenti imaju koristi. Koliko se ovo otkriće može generalizirati na druge skupine s teškom depresijom, drugo je pitanje. Ali, postoji konsenzus o potrebi personaliziranog liječenja.že generalizirati na druge skupine s teškom depresijom, drugo je pitanje. Ali, postoji konsenzus o potrebi personaliziranog liječenja.

Početna težina VDP-a ne utječe na učinkovitost akutnog liječenja antidepresivima. Nakon što im je dijagnosticiran VDP, pacijenti koji imaju blagi oblik imaju jednaku korist od liječenja koliko i oni s teškom bolešću.

To je jasna poruka iz meta-analize pojedinačnih podataka o pacijentima koju je na EPA-inom kongresu 2019 prezentirao prof. Andrea Cipriani, Warneford Hospital, University of Oxford, Velika Britanija.

Model koji je najbolje odgovarao podacima pokazao je da je odnos između početne težine bolesti i učinka liječenja daleko od statistički značajnog, uz p vrijednost od 0,49.1

Pacijentima s blagim oblikom VDP-a liječenje donosi jednaku korist kao i onima s teškom bolešću

Meta-analiza je obuhvatila podatke otprilike 2.300 pacijenata, prosječne dobi 40 godina i prosječne ocjene na Hamiltonovoj skali od 22 -23, koji su liječeni 6-8 tjedana. Udio pacijentica - 52% - bio je manji nego što se očekuje u rutinskoj praksi.

Ranije studije utjecaja težine bolesti imale su nedostatke

Prof. Cipriani i kolege vjeruju da je njihov rad napredak u odnosu na prethodne studije koje su imale manju statističku snagu i koje su računale nedostajuće podatke prenošenjem vrijednosti iz zadnjih opažanja - pristup za koji kažu da više nije adekvatan.

Također, jedna od četiri studije uključivala je bolesnike s malim depresivnim poremećajem, tj. osobe koje nisu ispunile kriterije za VDP. Naglasio je da se mali depresivni poremećaj razlikuje u ispunjavanju dijagnostičkih kriterija za VDP, ali je i manja težina bolesti.

U nedavnoj meta-analizi provedene su odgovarajuće analize osjetljivosti. Početni model temelji se na četiri randomizirana kontrolirana istraživanja, a testiran je korištenjem neobrađenih podataka i podataka prilagođenih potencijalnim čimbenicima posredne povezanosti, posebno dobi i spolu. Model je potom primijenjen na još dva randomizirana kontrolirana istraživanja; a nalazi su ponovljeni.

Kliničke značajke i preferencije pacijenta - oboje bi trebali odrediti izbor liječenja

Čvrsti, ali ograničeni nalazi

Uključivanje samo onih vremenskih točaka u kojima su sve studije izvijestile o ishodima nije donijelo razlike u zaključcima meta-analize. Kao niti isključivanje studija u kojima su MADRS rezultati morali biti pretvoreni u bodove na Hamiltonovoj skali, tako da je postojala samo jedna mjera ishoda u svim ispitivanjima. Stoga se zaključci meta-analize mogu smatrati čvrstima.

Međutim, postoje važne napomene. Iako je studija bila tehnički robusna, analiza je uključivala podatke samo šest randomiziranih kontroliranih istraživanja; svi su pacijenti bili na monoterapiji; i - što je važno - sva su istraživanja provedena u Japanu.

Japan je odabran zbog svoje homogene populacije i zbog općenito povoljnog pristupa sveobuhvatnom objavljivanju podataka na razini pojedinačnih pacijenata.

Prilagođavanje liječenja svakome pojedincu suština je modernog pristupa: liječimo pacijente, a ne prosjeke

Potencijalni nedostatak općenitosti nove analize sugerira oprez u potrebi da se trenutne smjernice, poput onih koje su objavile NICE i APA, ažuriraju u svjetlu novih otkrića.

No, postoji stanovita potvrda iz meta-analize o kognitivno-bihevioralnoj terapiji (KBT) u depresiji. Korišteni su podaci pojedinačnih pacijenata i ponovno je otkriveno da pacijenti s VDP-om mogu očekivati korist od KBT-a u širokom rasponu početne težine bolesti.2

Zašto je depresija različita?

Zanimljivo je pitanje zašto se čini da početna težina bolesti ne utječe na djelotvornost antidepresiva ili KBT-a u depresiji, dok težina bolesti modulira djelotvornost antipsihotika i sredstava koja se koriste kod autizma i manije.3

Preferencije pacijenata trebaju se uzeti u obzir

Jedan od čimbenika može biti heterogenost pacijenata s dijagnozom VDP-a; a drugi može biti da je veličina učinka u liječenju depresije manja nego, na primjer, kod shizofrenije.

Želja prof. Ciprianija je da unaprijedi personalizirano liječenje u psihijatriji. U idealnom slučaju, odabir liječenja uključivao bi čimbenike poput spola, postojeće tjeskobe, trajanja simptoma, obiteljske anamneze i kardiovaskularnog rizika.

Također bi trebalo uzeti u obzir preferencije pacijenta. U aktualnom radu na Oxfordu, od pacijenata se traži da kliznom skalom ocijene koliko bi im značilo izbjegavanje specifičnih nuspojava kao što su nesanica, mučnina, sedacija, tremor i debljanje. Sve su relevantne za odabir najprikladnije terapije antidepresivima.

Najzanimljiviji trenuci sa simpozija po izboru naših dopisnika zamišljeni su kao nepristran prikaz prezentiranih znanstvenih sadržaja. Mišljenja i stavovi sadržani na ovoj stranici ne odražavaju nužno mišljenja i stavove Lundbecka.

Reference simpozija
  1. Furukawa TA et al. Initial severity of major depression and efficacy of new generation antidepressants: individual participant data meta-analysis. Acta Psychiatr Scand. 2018 Jun;137(6):450-458.
  2. Furukawa TA et al. Initial severity of depression and efficacy of cognitive-behavioural therapy: individual-participant data meta-analysis of pill-placebo-controlled trials. Br J Psychiatry. 2017 Mar;210(3):190-196.
  3. Leucht S et al. Possibly no baseline severity effect for antidepressants versus placebo but for antipsychotics. Why? Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2018 Oct;268(7):621-623.
Napuštate Progress in Mind
Pozdrav
Molimo potvrdite svoju elektroničku poštu
Upravo smo vam poslali elektroničkom poštom poveznicu za potvrdu.
Prije nego što dobijete puni pristup , morate potvrditi svoju elektroničku poštu.
Informacije na ovoj stranici namijenjene su isključivo profesionalnim zdravstvenim djelatnicima
Sve informacije sadržane na web stranici odnose se na proizvode za lokalno tržište i time namijenjene za profesionalne zdravstvene djelatnike zakonski ovlaštene za propisivanje i izdavanje lijekova u profesionalnoj djelatnosti. Tehničke informacije o lijekovima daju se samo informativno te ostaju odgovornošću profesionalaca ovlaštenih za propisivanje lijekova i odlučivanje, u svakom pojedinom slučaju, o najboljem tretmanu za potrebe pacijenta.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country