Naglašavanje nezadovoljenih potreba u svezi kognitivnih disfunkcija u shizofreniji

Metakognicija bi trebala biti važna sastavnica terapije kognitivnom remedijacijom kako bi se uspješno pristupilo problemu oslabljenih kognitivnih sposobnosti. „Razmišljanje o razmišljanju” pomaže bolesnicima ne samo kako bi naučili strategije, već i kako bi znali kada ih upotrebljavati, a kada ne.1

Oslabljene kognitivne sposobnosti imaju negativan učinak na funkcioniranje

Oslabljene kognitivne sposobnosti koje se pojavljuju u shizofreniji imaju negativan učinak na funkcioniranje i kvalitetu života te predstavljaju svojevrsnu nevidljivu prepreku oporavku i glavni su pokazatelj ukupnih troškova zdravstvene i socijalne skrbi2. Usprkos tim posljedicama po funkcioniranje i društvo, bolesnicima i njihovim liječnicima i dalje su potrebne djelotvorne intervencije; o toj se važnoj temi raspravljalo na kongresu EPA 2020.

Strategije liječenja

Gabriele Sachs (Medicinski fakultet u Beču, Austrija) objasnila je način na koji je socijalna kognicija djelomični posrednik između neurokognicije i funkcionalnog ishoda te je prikazala razmjere pogođenosti iste već u ranim fazama razvoja shizofrenije. Strategijama liječenja neophodno je obuhvatiti i neurokogniciju i socijalnu kogniciju.

Antonia Vita (Sveučilište u Bresciji, Italija) ukazala je kako učinak antipsihotika na kognitivne funkcije i dalje nije u zadovoljavajućoj mjeri poznat; neka su ispitivanja pokazala kako isti poboljšavaju kognitivne funkcije, dok se u drugima utvrdilo suprotno3. Zbog izostanka djelotvornih farmakoloških intervencija za liječenje kognitivnih sposobnosti interes je usmjeren prema kognitivnoj remedijaciji.

Uloga kognitivne remedijacije

Pri kognitivnoj remedijaciji upotrebljavaju se načela učenja kojima se ciljano djeluje na kognitivni deficit. Til Wykes (King’s College, London, Ujedinjena Kraljevina) predstavila je aktualan sažetak 28 meta-analiza u području kognitivne remedijacije i shizofrenije provedenih od 2014. godine; u 25 analiza utvrđeno je značajno poboljšanje kognitivnih sposobnosti i/ili funkcioniranja, a u njih 20 došlo je do ublažavanja simptoma.

Osim bolesnika koji pate od kronične shizofrenije, Merete Nordentoft (Sveučilište u Kopenhagenu, Danska) govorila je o koristi kognitivne remedijacije kod bolesnika koji su iskusili prvu psihotičnu epizodu4 te proučavanju njezine primjene kod bolesnika s iznimno visokim rizikom od shizofrenije5.

Od poboljšanja kognitivnih sposobnosti do funkcionalnih ishoda

Cilj nije samo poboljšanje uratka bolesnika na testu kognitivnih sposobnosti, već i poboljšanje njihovih funkcionalnih ishoda

Cilj nije samo poboljšanje uratka bolesnika na testu kognitivnih sposobnosti, već i poboljšanje njihovih funkcionalnih ishoda, kao što su samostalnost, životne vještine i zadovoljavajući odnosi. Nedavno provedenom meta-analizom utvrđeno je kako su kognitivnom remedijacijom bolesnicima koji pate od shizofrenije osim kognitivnih i kliničkih ishoda poboljšani i funkcionalni ishodi6.

Pojedine sastavnice kognicije mjerene u ranijim ispitivanjima samo su djelomično razjasnile učinak kognitivne remedijacije na funkcionalne ishode7, a Til Wykes iznijela je tezu kako je upravo metakognicija karika koja nedostaje8.

Upotreba metakognicije u terapiji

Važnost uloge terapeuta u procesu poticanja promjena metakognitivnih funkcija.

Nedavno uspostavljena stručna radna skupina izradila je stručno izvješće i smjernice o kognitivnoj remedijaciji u liječenju shizofrenije9 u kojima je utvrdila četiri temeljne tehnike  koje obuhvaćaju metakogniciju:

 • uključivanje u terapiju koju provodi stručni terapeut
 • vježbe kognitivnih sposobnosti
 • postupci razvoja strategija za rješavanje problema
 • postupci olakšavanja prijelaza na funkcioniranje u svakodnevnom životu.

Wykes i kolege razvili su program „CIRCuiTS” u koji je u proces kognitivne remedijacije integrirana metakognitivna podrška10, što je dovelo do postupnog poboljšanja metakognitivnih funkcija11. Ovaj pristup obuhvaća postavljanje ciljeva, usvajanje novog pristupa zadacima i razmatranje vlastitog misaonog procesa, što se zatim može integrirati u svakodnevicu. Istaknula je važnost uloge terapeuta u procesu poticanja promjena metakognicije6.

Najzanimljiviji trenuci sa simpozija po izboru naših dopisnika zamišljeni su kao nepristran prikaz prezentiranih znanstvenih sadržaja. Mišljenja i stavovi sadržani na ovoj stranici ne odražavaju nužno mišljenja i stavove Lundbecka.

Reference simpozija
 1. Wykes T, Reeder C. Brunner-Routledge, London 2005.
 2. Patel A, et al. Schizophr Bull 2006;32:776-85.
 3. Albert N, et al. Psychol Med 2019;49:1138-47.
 4. Østergaard Christensen T, et al. Acta Psychiatrica Scandinavica 2014;130:300-10.
 5. Glenthøj LB, et al. Trials 2015;16:25.
 6. Kambeitz-Ilankovic L, et al. Neurosci Biobehav Rev 2019;107:828-45.
 7. Wykes T, et al. Schizophr Res 2012;138:88-93.
 8. Davies G, Greenwood K. J Ment Health 2018; 1-11.
 9. Bowie CR, et al. Schizophr Res 2020;215:49-53
 10. https://www.circuitstherapyinfo.com
 11. Cella M, et al. J Exp Psychopathol 2019;10(2):1-9.
Napuštate Progress in Mind
Pozdrav
Molimo potvrdite svoju elektroničku poštu
Upravo smo vam poslali elektroničkom poštom poveznicu za potvrdu.
Prije nego što dobijete puni pristup , morate potvrditi svoju elektroničku poštu.
Informacije na ovoj stranici namijenjene su isključivo profesionalnim zdravstvenim djelatnicima
Sve informacije sadržane na web stranici odnose se na proizvode za lokalno tržište i time namijenjene za profesionalne zdravstvene djelatnike zakonski ovlaštene za propisivanje i izdavanje lijekova u profesionalnoj djelatnosti. Tehničke informacije o lijekovima daju se samo informativno te ostaju odgovornošću profesionalaca ovlaštenih za propisivanje lijekova i odlučivanje, u svakom pojedinom slučaju, o najboljem tretmanu za potrebe pacijenta.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country