Rana intervencija u prvoj psihotičnoj epizodi: Što djeluje?

Razdoblje u kojem bolesnici prvi put dožive simptome psihoze kritično je te može predstavljati ograničenu priliku za djelotvornu intervenciju u svrhu postizanja boljih dugoročnih ishoda. Prof. Christoph Correll iz Njemačke predstavio je podatke o nekim od pristupa tako ranim intervencijama, kao i pregled dosadašnjih saznanja o njihovoj dugoročnoj djelotvornosti. 

Specijalizirana rana intervencija u usporedbi s uobičajenim liječenjem

U ranim fazama psihoze rana intervencija rezultirala je boljim ishodima od uobičajenog liječenja

Ispitivanje RAISE-ETP (engl. „Recovery After an Initial Schizophrenia Episode – Early Treatment Study” – „Oporavak nakon početne shizofrene epizode – ispitivanje ranog liječenja”) osmišljeno je kako bi se ispitala rana intervencija koja bi mogla promijeniti tijek shizofrenije nakon prve epizode i bila bi široko klinički primjenjiva1. U polovici centara bolesnici koji pate od poremećaja unutar spektra shizofrenije i koji su prethodno liječeni antipsihoticima tijekom razdoblja kraćeg od 6 mjeseci primali su uobičajeno liječenje, a u drugoj polovici primali su liječenje uz pristup integrirane skrbi koji je sadržavao četiri sastavnice: primanje lijekova (čiji je odabir provođen putem računalnog alata za donošenje odluka), posebno prilagođen trening otpornosti, psihološku edukaciji obitelji i potporu ponovnoj integraciji bolesnika u svijet rada ili obrazovanja.

Nakon 2 godine ispitivanja bolesnici koji su primili integriranu skrb imali su ponešto bolje ishode od onih koji su primili uobičajeno liječenje. Osim toga, bolesnici koji su kraće patili od neliječene psihoze imali su bolje ishode od onih koji su proveli do 18 mjeseci bez liječenja bolesti. Ti su rezultati potvrđeni meta-analizom rane intervencije u usporedbi s uobičajenim liječenjem2 u kojoj su se ishodi rane intervencije pokazali boljima. Međutim, mnogo je nejasnije u kolikoj se mjeri korist rane intervencije nastavlja u razdoblju praćenja.

Kako dugoročno održati korist rane intervencije?

Dugoročni ishodi rane intervencije najbolje se održavaju produljenjem razdoblja ranih intervencija umjesto prijelazom na uobičajeno liječenje

U jednom ispitivanju prirodnog tijeka bolesti koje je uključivalo desetogodišnje praćenje i povijesne kontrolne skupine, rane intervencije tijekom dvije godine značajno su prednjačile u smanjenju hospitalizacija i poboljšanju stupnja stalnog zapošljavanja3. Međutim, nisu utvrđene značajne razlike u pogledu drugih ishoda, kao što su psihotični simptomi i funkcionalni oporavak.

Produljenje trajanja ranih intervencija na razdoblje od 5 godina imalo je pozitivne učinke u usporedbi s uobičajenim liječenjem u pogledu raznih područja ishoda, uključujući pridržavanje liječenja, zadovoljstvo bolesnika i pozitivne i negativne simptome4,5. Osim toga, ishodi za bolesnike koji su primali ranu intervenciju tijekom produljenog razdoblja bili su bolji i od onih u bolesnika koji su s rane intervencije prešli na ciljano uobičajeno liječenje (koje je bilo manje intenzivno od rane intervencije)6.

Je li potrebno prekinuti liječenje antipsihoticima?

Antipsihotici za održavanje stanja i prevenciju ponovne pojave bolesti ključni su za dobre dugoročne ishode

Ako je rana intervencija uspješna i bolesnici dobro reagiraju na liječenje, u kojem bi trenutku moglo biti prikladno prekinuti liječenje lijekovima? Ne postoje dovoljno dobri randomizirani podaci koji bi mogli dati odgovor na to pitanje, stoga je potrebno potražiti informacije u bazama podataka u vezi s dugoročnim praćenjem bolesnika. Takvi podaci koji su se prikupljali tijekom 20 godina u Finskoj upućuju na to da je u slučaju bolesnika koji su prekinuli liječenje unutar 2 godine korist od liječenja nestala tijekom sljedećih nekoliko godina7. Kako je istaknuo prof. Correll, trenutačno dostupni antipsihotici ne modificiraju tijek bolesti. Stoga bi racionalan pristup liječenju bio liječenje bolesnika na optimalan način u svrhu postizanja najboljih ishoda te da se takvo liječenje dugoročno nastavi kako bi se osiguralo da bolesnici ostanu u što stabilnijem stanju.

Dugotrajno djelujući antipsihotici mogli bi biti najbolja opcija za rane intervencije

Sprečavanje ponovne pojave bolesti ključan je cilj dugoročne terapije za shizofreniju kako bi se smanjio rizik od nepovoljnih ishoda bolesti, kao i prekomjernu smrtnost od drugih uzroka, kao što su kardiovaskularne bolesti8. Taj bi se cilj možda najbolje postigao upotrebom dugodjelujućih antipsihotika. Prof. Correll istaknuo je da je upotreba takvih dugodjelujućih lijekova moguća te potencijalno poželjna kao oblik rane intervencije za mnoge bolesnike koji pate od shizofrenije9

Najzanimljiviji trenuci sa simpozija po izboru naših dopisnika zamišljeni su kao nepristran prikaz prezentiranih znanstvenih sadržaja. Mišljenja i stavovi sadržani na ovoj stranici ne odražavaju nužno mišljenja i stavove Lundbecka.

Reference simpozija
  1. Kane JM et al. J Clin Psychiatry 2015;76:240–6
  2. Correll CU et al. JAMA Psychiatry 2018;75:555–65
  3. Chan SKW et al. Psychol Med 2015;45:1181–93
  4. Albert N et al BMJ 2017;356:2,
  5. Malla A et al. World Psychiatry 2017;16:278–86
  6. Chang WC et al. Schizophr Res 2016;173:79–83
  7. Tiihonen J et al. Am J Psychiat 2018;175:765–73
  8. Taipale H et al. Schizophr Res 2018;197:274–80
  9. Kane JM et al J Clin Psychiat 2019;80(3): 18m12546
Napuštate Progress in Mind
Pozdrav
Molimo potvrdite svoju elektroničku poštu
Upravo smo vam poslali elektroničkom poštom poveznicu za potvrdu.
Prije nego što dobijete puni pristup , morate potvrditi svoju elektroničku poštu.
Informacije na ovoj stranici namijenjene su isključivo profesionalnim zdravstvenim djelatnicima
Sve informacije sadržane na web stranici odnose se na proizvode za lokalno tržište i time namijenjene za profesionalne zdravstvene djelatnike zakonski ovlaštene za propisivanje i izdavanje lijekova u profesionalnoj djelatnosti. Tehničke informacije o lijekovima daju se samo informativno te ostaju odgovornošću profesionalaca ovlaštenih za propisivanje lijekova i odlučivanje, u svakom pojedinom slučaju, o najboljem tretmanu za potrebe pacijenta.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country