Istražite sve mogućnosti kod pacijenata s djelomičnim odgovorom

Prilikom nastojanja ostvarenja potpunog funkcionalnog oporavka od depresije nedostatak odgovora u ranoj fazi liječenja uzrokuje svakodnevne dileme u kliničkom radu. U kojem trenutku treba razmotriti druge mogućnosti liječenja? Treba li povećati dozu lijeka, promijeniti lijek ili uključiti dodatni lijek? Na satelitskom simpoziju EPA na kojem se raspravljalo o ovim pitanjima također se govorilo o novom alatu koji promiče personalizirane ciljeve oporavka.

O važnim pitanjima izostanka odgovora ili djelomičnog odgovora na liječenje bolesnika koji boluju od velikog depresivnog poremećaja govorio je Andrea Fagiolini (Bolnički centar Sveučilišta u Sieni, Siena, Italija).

Loš odgovor u ranoj fazi liječenja velikog depresivnog poremećaja može izazvati kronificiranost tegoba4

Nekoliko je elemenata relativno jasno. Neki bolesnici pokazuju odgovor na antidepresive već nakon 7 – 10 dana liječenja.1,2 No mnogi ne pokazuju odgovor, a izostanak terapijskog odgovora nakon 2 – 4 tjedna nagovještava loš konačni ishod.3 Što onda možemo učiniti da povećamo izglede za pravovremen i potpun terapijski odgovor?

Profesor Fagiolini naglasio je da su dokazi u velikoj mjeri ograničeni. Također je naveo da, iako se prema nekim smjernicama preporučuje povećanje doze, dodavanje drugog lijeka i kombiniranje terapije, postoje dokazi da takvi pristupi imaju negativne posljedice.5–8 Primjerice, postoje izvješća o slabijoj suradljivosti povezanom s kombiniranom terapijom, povećanjem doze ili dodavanjem drugog lijeka.

U ovom se kontekstu za bolesnike koji su imali djelomični odgovor na liječenje preporuča prijelaz na antidepresive s višestrukim mehanizmom djelovanja koji imaju aditivne ili sinergijske učinke na odabranim receptorskim sustavima.9,10

„Bolje, ali ne i dovoljno dobro stanje”

Izrazom „bolje, ali ne i dovoljno dobro stanje” Mohammad Alsuwaidan (Sveučilište u Kuvajtu, Kuvajt i Sveučilište u Torontu, Ontario, Kanada) na prikladan je način opisao djelomični odgovor na liječenje.

Prema podacima STAR*D studije, polovica bolesnika ne pokazuje odgovarajući odgovor na početno liječenje11,12, a bolesnici s rezidualnim simptomima depresije tri puta su skloniji relapsu od onih koji dožive potpuni oporavak.13

U fazi remisije zdravstveni djelatnici ponekad ne pridaju dovoljnu važnost učestalosti kojom bolesnici doživljavaju simptome u područjima raspoloženja, tjelesnog stanja i kognicije.14 Osim toga, liječnici i bolesnici se razlikuju u svojim definicijama oporavka. Primjerice, liječnici smatraju razrješenje negativnih osjećaja najvažnijim čimbenikom, dok je za bolesnike to povratak smislenom životu.15

Upotreba Ljestvice ostvarenja ciljeva za depresiju (Goal Attainment Scale for Depression) može biti dio skrbi usmjerene na osobu

Utvrđivanje i promicanje osobnih ciljeva

Imajući u vidu sve navedeno, primjena Ljestvice ostvarenja ciljeva za depresiju (engl. „Goal Attainment Scale for Depression” – GAS-D) može biti korisna kao nov način praćenja napretka pojedinih bolesnika u postizanju funkcionalnog oporavka.16 Individualizirani ciljevi postavljaju se kroz dijalog o bolesnikovom iskustvu depresije i njezinom učinku na njihov život. 

U nedavno provedenom istraživanju na 122 ispitanika koji boluju od velikog depresivnog poremećaja upotrijebljena je skala GAS-D, a većina ispitanika postigla je svoje personalizirane ciljeve oporavka unutar 12 tjedana od početka terapije antidepresivima16, navodi prof. Alsuwaidan.

Imajući u vidu da su rezidualni simptomi i djelomičan oporavak uobičajeni i da pridonose
lošijoj dugoročnoj prognozi, određivanje najboljih modaliteta liječenja za bolesnike koji pokazuju djelomičan odgovor na liječenje velikog depresivnog poremećaja bi trebao biti jedan od glavnih fokusa budućih istraživanja, ustvrdio je Nick Glozier (Centar za mozak i um, Sveučilište u Sydneyju, Australija), još jedan od predavača koji je dao svoj doprinos ovom poticajnom simpoziju.

On smatra da su multimodalni antidepresivi koji uključuju aditivne ili sinergijske učinke na odabranim biološkim ciljevima privlačna strategija za poboljšanje učinkovitosti i podnošljivosti.17

Obrazovnu financijsku potporu ovom satelitskom simpoziju na kongresu EPA 2020. pružio je H. Lundbeck A/S.

Najzanimljiviji trenuci sa simpozija po izboru naših dopisnika zamišljeni su kao nepristran prikaz prezentiranih znanstvenih sadržaja. Mišljenja i stavovi sadržani na ovoj stranici ne odražavaju nužno mišljenja i stavove Lundbecka.

Reference simpozija
 1. Stassen HH et al. J Clin Psychiatry 2007;68:1195-205
 2. Taylor MJ et al. Arch Gen Psychiatry 2006;63:1217-23
 3. Kudlow PA et al. CNS Drugs 2014;28:601-9
 4. Judd LL et al. Am J Psychiatry 2000;157:1501-4
 5. Adli M et al. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2005;255:387-400
 6. Zhou X et al. J Clin Psychiatry 2015;76:e487-98
 7. Nelson JC, Papakostas GI. Am J Psychiatry 2009;166:980-91
 8. Warden D et al. J Psychiatr Pract 2014;20:118-32
 9. Dale E et al. Biochem Pharmacol 2015;95:81-97
 10. Montgomery SA et al. Hum Psychopharmacol 2014;29:470-82
 11. Rush AJ et al. Am J Psychiatry 2006;163:1905-17
 12. Keitner GI, Mansfield AK. Psychiatr Clin North Am 2012;35:249-65
 13. Paykel ES et al. Psychol Med 1995;25:1171-80
 14. Baune BT, Christensen MC. Front Psychiatry 2019;10:335
 15. Demyttenaere K et al. J Affect Disord 2015;174:390-6
 16. McCue M et al. Poster presented at the 2018 Psych Congress, abs 232
 17. Perini G et al. Neuropsychiatr Dis Treat 2019;15:1249-58
Napuštate Progress in Mind
Pozdrav
Molimo potvrdite svoju elektroničku poštu
Upravo smo vam poslali elektroničkom poštom poveznicu za potvrdu.
Prije nego što dobijete puni pristup , morate potvrditi svoju elektroničku poštu.
Informacije na ovoj stranici namijenjene su isključivo profesionalnim zdravstvenim djelatnicima
Sve informacije sadržane na web stranici odnose se na proizvode za lokalno tržište i time namijenjene za profesionalne zdravstvene djelatnike zakonski ovlaštene za propisivanje i izdavanje lijekova u profesionalnoj djelatnosti. Tehničke informacije o lijekovima daju se samo informativno te ostaju odgovornošću profesionalaca ovlaštenih za propisivanje lijekova i odlučivanje, u svakom pojedinom slučaju, o najboljem tretmanu za potrebe pacijenta.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country